Pro učitele

Kurz je určeny pro učitele matematiky 1. a 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU VOŠ a praktického vyučování. Kurz je akreditován MŠMT v systému DVPP a po jeho absolvování získáte certifikát.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s volně dostupným programem GeoGebra, s jeho základními příkazy a nástroji. Budeme ukazovat využití GeoGebry ve výuce. Kurz je zaměřen na základní dovednosti potřebné k využívání GeoGebry ve výuce matematiky, geometrie, fyziky, informatiky, atd. Obsah kurzu lze přizpůsobit požadavkům účastníků.

Kurz je určeny pro učitele matematiky 1. a 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU VOŠ a praktického vyučování. Kurz je akreditován MŠMT v systému DVPP a po jeho absolvování získáte certifikát.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s pokročilejšími funkcemi programu a umožnit tak komplexní a plnohodnotné používání programu GeoGebra ve výuce na všech stupních vzdělání. Kurz je vhodný i pro učitele, kteří s programem běžně pracují. Kurz je zaměřen na pokročilé dovednosti potřebné k využívání GeoGebry ve výuce.

Přijedeme k vám na školu předvést interaktivní volně dostupný software GeoGebra, který výborně doplňuje výuku, podporuje představivost dětí a prohlubuje jejich znalosti z matematiky. Po dohodě provedeme až 3 paralelní kurzy (45 min i více) pro zaškolení pedagogů.

Cyklus kurzů  pro učitele ZŠ a SŠ, který probíhá od února do dubna 2020. Kurzy lze absolvovat nezávisle jeden na druhém a probíhají v rámci implementace Krajského akčního plánu Olomouckého kraje.

Aktuálně

GeoGebra ve výuce I
kurz pro učitele ZŠ
MAP Třinecko, ZŠ DaE Zátopkových, Třinec
8. 10. 2020

Výjezdy s GeoGebrou
kurz pro učitele SŠ
Mendelovo Gymnázium, Opava
20. 10. a 10. 11. 2020

Výjezdy s GeoGebrou
kurz pro žáky tercie
Wichterlovo gymnázium. , Ostrava
6. 11. 2020