GeoGebra ve výuce I

Kurz je určen pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU VOŠ a praktického vyučování. Kurz je akreditován MŠMT v systému DVPP a po jeho absolvování získáte certifikát.

Číslo akreditace: MSMT-241/2021-4-166
Cílová skupina: učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, VOŠ a praktického vyučování
Počet účastníků: max. 10
Hodinová dotace: 4 hodin
Účastnický poplatek: dle počtu účastníků a dle dohody

Obsah a cíl kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky s volně dostupným programem GeoGebra, s jeho základními příkazy a nástroji. Budeme ukazovat využití GeoGebry ve výuce. Kurz je zaměřen na základní dovednosti potřebné k využívání GeoGebry ve výuce matematiky, geometrie, fyziky, informatiky, atd. Obsah kurzu lze přizpůsobit požadavkům účastníků.

Absolvent kurzu bude schopen tvořit vlastní didaktické materiály, vyhledávat a používat převzaté materiály.

  1. Základní seznámení s prostředím GeoGebry
  2. Vlastnosti objektů
  3. Dynamické prvky
  4. Práce se vstupním polem

Obsah je možno přizpůsobit účastníkům na míru.

Místo realizace kurzu

Počítačová učebna Katedry matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB-Technická univerzita Ostrava. V případě zájmu (min. 5 účastníků) je možné kurz pořádat v počítačové učebně školy zájemce o tento kurz.

Lektoři

Členové GeoGebra institutu Ostrava.
Kontaktní osoba: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.