GeoGebra pro každého

Kurzy jsou pro zaměstnance VŠB-TUO zdarma, a lze je absolvovat nezávisle jeden na druhém.
Každý účastník alespoň jednoho kurzu obdrží certifikát.

Kurzy probíhají v období květen 2019 - prosinec 2022 a
konají se v rámci aktivity projektu Technika pro budoucnost 2.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010212:
Využívání SW GeoGebra pro tvorbu interaktivních vizuálních prvků a lepší srozumitelnost výuky.

1. První seznámení


Podrobnosti a příručka ke stažení

Kurz proběhl 22. května 2019.

Příručka ke kurzu (pdf) - dostupná pouze pro účastníky kurzu.

Náhledy vybraných stran příručky

2. Diferenciální počet

Podrobnosti a příručka ke stažení

Kurz proběhl 10. září 2019.

  • Ukázali jsme práci s funkcemi a diferenciálním počtem.
  • Vytvořili jsme několik jednoduchých pomůcek.
  • Posoudili jsme možnosti práce s komplexními čísly.

Příručka ke kurzu (pdf) - dostupná pouze pro účastníky kurzu.

Náhledy vybraných stran příručky

3. Geometrie v rovině

leden 2020

Rovinné křivky, oblasti a export obrázků.

4. Integrály a diferenciální rovnice

květen 2020

Obsah plochy, směrové pole a další využití.

5. Lineární algebra

Soustavy lineárních rovnic a práce s maticemi.

6. Diferenciální počet dvou proměnných

Geometrický význam parciální derivace.

7. Analytická geometrie v prostoru

Trojrozměrné zobrazení analytických útvarů.

8. Statistika

Popis dat a jejich vizualizace.

9. Numerické metody

Dynamické pomůcky pro výklad principu metod.

10. Fyzika

Modelování jednoduchých fyzikálních systémů.

11. Skriptování

Jak vytvořit pokročilé výukové pomůcky.

12. Kurz na přání

Vše, co budete chtít, a možná i něco navíc.

© 2016-2019 GeoGebra institut Ostrava