5. Lineární algebra

Kurz proběhl 4. června 2020.

Soustavy lineárních rovnic a práce s maticemi.
  1. Vyřešili jsme soustavu lineárních rovnic pomocí matic i v CASu.
  2. Ukázali jsme aplikace determinantu a součinu matic.
  3. Pronikli jsme do tajů maticového šifrování.

Příručka ke kurzu (pouze pro účastníky kurzu)