Pro učitele

Matematika s GeoGebrou

Přijedeme k vám na školu předvést interaktivní volně dostupný software GeoGebra, který výborně doplňuje výuku, podporuje představivost dětí a prohlubuje jejich znalosti z matematiky. V dohodnutém termínu zrealizujeme workshop pro zaškolení pedagogů.  
 

Určeno pro: pedagogové, skupina max. po 20
Termín/místo: po domluvě, na dané škole/ VŠB-TUO
Pracoviště: Fakulta strojní, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Účastnický poplatek: dle počtu účastníků a dle dohody

Obsah je možno přizpůsobit na míru nebo si vybrat například z této nabídky (každý nabízený blok z nabídky je vhodný na 45-90 minut).:

     GeoGebra - první seznámení

 1. Základní seznámení s prostředím GeoGebry
 2. Základní geometrické nástroje a vlastnosti objektů
 3. Dynamické prvky
 4. Práce se vstupním polem

     GeoGebra ve výuce planimetrie a stereometrie

 1. Základní geometrické nástroje
 2. Krokování konstrukce a export obrázků
 3. Práce s 3D nákresnou a jejími nástroji
 4. Tělesa a sítě těles

     GeoGebra ve výuce  pravděpodobnosti a statistiky

 1. Kombinatorické funkce
 2. Pravděpodobnost, využití nástroje Pravděpodobnostní kalkulačka
 3. Zpracování jednorozměrných dat - prostředí tabulka, statistické grafy, popisná analýza
 4. Zpracování dvourozměrných dat - kontingenční tabulka, regresní analýza

     GeoGebra ve výuce  funkcí a rovnic

 1. Zadání matematických funkcí, kontrola funkce
 2. Práce s CAS a jejími nástroji
 3. Grafické řešení rovnic a nerovnic
 4. Úpravy výrazů, číselná posloupnost

     GeoGebra ve výuce: export a publikace materiálů

 1. Umístění vlastních materiálů na geogebra.org, sdružování do Knih
 2. Vyhledávaní a spravování převzatých materiálů
 3. Využití v online výuce: Třída, Skupina, Poznámky
 4. Export obrázků a animací

     GeoGebra ve výuce: skriptování a tvorba pokročilé materiálů

 1. Základní aktivní prvky: posuvník, zaškrkávací políčko, tlačítko
 2. Přehled skriptovacích příkazů
 3. Práce se seznamem v GG
 4. Tvorba pokročilých pomůcek

Místo realizace kurzu

Počítačová učebna školy zájemce o tento kurz. V případě zájmu v počítačové učebně Katedry matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB - Technická univerzita Ostrava. 

Lektoři

Členové GeoGebra institutu Ostrava.
Kontaktní osoba: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kurzy GeoGebry pro IKAP Olomouckého kraje

Cyklus kurzů  pro učitele ZŠ a SŠ, který probíhal od února do dubna 2020. Kurzy lze absolvovat nezávisle jeden na druhém a probíhají v rámci implementace Krajského akčního plánu Olomouckého kraje.