GeoGebra

  • grafy funkcí, geometrie, algebra, analýza, statistika a 3D
  •  
  • dynamická matematika pro studium a výuku
  •  
  • volně dostupný software pro PC, tablety, telefony

Co děláme

  • organizujeme kurzy pro učitele
  • vytváříme materiály k výuce
  • nabízíme workshopy pro vaše žáky
  •  poskytujeme užívatelům odbornou pomoc
  • zvyšujeme informovanost o programu GeoGebra

Aktuálně

GeoGebra pro každého - 9. Numerické metody
7. 9. 2021
, 9:00, učebna D311
kurz pro zaměstnance VŠB-TUO

Pomůcky pro vaši výuku a inspiraci

Zlomky, funkce, logika, statistika, pravděpodobnost, programování.

Počítáme

Body, přímky, kružnice, trojúhelníky, křivky, tělesa.

V rovině a prostoru

Škola hrou aneb kdo si hraje, nezlobí.

Hrajeme si

Zajímavosti od jiných tvůrců nejen z matematiky.

Odjinud

GeoGebra

 ihned spustit nebo stáhnout a nainstalovat

geogebra.org

Spolupracujeme

Školy

Díky aktivitě Výjezdy s GeoGebrou opakovaně spolupracujeme s řadou základních a středních škol v Moravskoslezském kraji.

Zlepši si techniku

Podílíme na aktivitách spojených s propagací a prezentací VŠB-TUO v rámci programu Zlepši si techniku.

Další spolupráce

Zapojujeme se do realizací externích projektů. Jedná se o aktivity určené pro učitele základních a středních škol a účast na konferencích a seminářích.