GeoGebra

  • grafy funkcí, geometrie, algebra, analýza, statistika a 3D
  •  
  • dynamická matematika pro studium a výuku
  •  
  • volně dostupný software pro PC, tablety, telefony

Co děláme

  • organizujeme kurzy pro učitele
  • vytváříme materiály k výuce
  • nabízíme workshopy pro vaše žáky
  •  poskytujeme užívatelům odbornou pomoc
  • zvyšujeme informovanost o programu GeoGebra

Aktuálně

GeoGebra pro každého - 3. lekce Geometrie v rovině
kurz pro zaměstnance VŠB
4. 2. 2020, 9:00 - 11:15, VŠB-TU Ostrava

Kurzy GeoGebry pro IKAP  - Základy GeoGebry
kurz pro učitele ZŠ a SŠ
21. 2. 2020, 13:00 - 16:00, SPŠ Přerov

Pomůcky pro vaši výuku a inspiraci

Zlomky, funkce, logika, statistika, pravděpodobnost, programování.

Počítáme

Body, přímky, kružnice, trojúhelníky, křivky, tělesa.

V rovině a prostoru

Škola hrou aneb kdo si hraje, nezlobí.

Hrajeme si

Zajímavosti od jiných tvůrců nejen z matematiky.

Odjinud

GeoGebra

 ihned spustit nebo stáhnout a nainstalovat

geogebra.org

Spolupracujeme

Školy

Díky aktivitě Výjezdy s GeoGebrou opakovaně spolupracujeme s řadou základních a středních škol v Moravskoslezském kraji.

Zlepši si techniku

Podílíme na aktivitách spojených s propagací a prezentací VŠB-TUO v rámci programu Zlepši si techniku.

Další spolupráce

Zapojujeme se do realizací externích projektů. Jedná se o aktivity určené pro učitele základních a středních škol a účast na konferencích a seminářích.