2016

Den otevřených dveří Poznej správnou techniku

10.11.2016, Ostrava, pořádá VŠB - TUO


GeoGebra není žádná věda Noc vědců

30.9.2016, Ostrava, pořádala VŠB - TUO a OU


Workshop GeoGebra - konference o geometrii a grafice

15.9.2016, Rožnov p.R., pořádala Česká společnost pro geometrii a grafiku JČMF

3D GeoGebra v deskriptivní geometrii
Dagmar Dlouhá, Radka Hamříková
Propojení 2D a 3D GeoGebry ke zjednodušení úloh v deskriptivní geometrii a zlepšení prostorového chápání studentů.

Hrátky s 3D GeoGebrou
Pavla Güttnerová
Vytváření zborcených ploch a ukázka některých vlastností zborcených ploch.

Síť kuželu a válce v GeoGebře
Jana Volná, Petr Volný
V rámci workshopu ukážeme, jak rozvinout plášť kuželu a válce v GeoGebře, tj. vytvoření sítě kuželu a válce. GeoGebra v aktuální verzi obsahuje příkaz na vytvoření sítě, nicméně ten lze aplikovat pouze na jehlan, hranol a Platónská tělesa.

Tipy a triky pro tvorbu úloh v GeoGebře
Radomír Paláček, Jana Bělohlávková
Na vybraných appletech ukážeme některé aspekty, které mohou být užitečné při tvorbě úloh v GeoGebře. Tipy zahrnují různé způsoby zobrazování objektů a celých úloh v jediném souboru a také možnosti skriptování.

Publikování a sdílení materiálů
Zuzana Morávková
Ukážeme publikování materiálů ve formě pracovních listů na webu a jejich sdružování do knih. Taky si vyzkoušíme jejich následnou editaci a možnosti sdílení s jinými uživateli nebo vkládání na své stránky.


Využití GG ve výuce matematiky a geometrie

30.5.2016, Horní Lomná, Seminář 3mi, pořádá KMDG VŠB-TUO a JČMF Ostrava

Práce s tabulkou a nákresnou - hod kostkou
Petra Schreiberová
Při vizualizaci mnoha problémů potřebujeme v GeoGebře využít jak tabulku, tak i nákresnu. Na jednoduchém příkladu z pravděpodobnosti si vyzkoušíme práci s tabulkou a ukážeme si možnosti propojení s nákresnou.

Rotační plochy v GeoGebře
Petr Volný
V rámci workshopu si vyrobíme jednoduchý applet pro generování rotačních ploch rotací křivky zadané parametrickými rovnicemi kolem osy z.

3D modelování prostorových úloh v DG
Dagmar Dlouhá, Radka Hamříková
Studentům dělá značné problémy představit si řešenou úlohu jen tak v hlavě. Často nedokáží propojit vlastnosti vytvářeného objektu s dílčími konstrukčními kroky. Propojení 2D a 3D GeoGebry nám dává možnost souběžně využívat to nejvýhodnější, co nám tato zobrazení nabízejí.

Konstrukce trojúhelníků
Radomír Paláček
Prostřednictvím vytvořeného appletu se seznámíme s geometrickými konstrukcemi některých vybraných trojúhelníků. V našem případě se omezíme na dvě úlohy. Applet bude obsahovat tlačítka pro přepínání mezi úlohami a také vlastní krokování konstrukce.

Síť jehlanu a kuželu v GeoGebře
Jana Volná
Připravili jsme pro vás dvě úlohy. V první úloze si ukážeme, jak pomocí interního příkazu GeoGebry vytvořit síť jehlanu. Ve druhé úloze se soustředíme na přípravu appletu pro rozvinutí kuželu a vytvoření jeho sítě.

Publikování a sdílení materiálů
Zuzana Morávková
Ukážeme si publikování materiálů ve formě pracovních listů na webu a jejich sdružování do knih. Taky si vyzkoušíme jejich následnou editaci a možnosti sdílení s jinými uživateli nebo vkládání na své stránky.


GeoGebra známá i neznámá

8.4.2016, Ostrava, MODAM, pořádá KAM FEI, VŠB-TUO
Kniha pomůcek pro MODAM

Příručka začátečníci
Příručka pokročilí

3D GeoGebra
Petr Volný
Práce s prostorovými objekty je pro studenty velmi zajímavá. My se v rámci přednášky seznámíme s 3D modulem GeoGebry a posoudíme možnosti, které nám GeoGebra pro 3D zobrazení a manipulace s trojrozměrnými objekty nabízí.

Geogebra známá i neznámá, začátečníci
Jana Bělohlávková
Seznámíme se s prostředím GeoGebry, se základními příkazy a nástroji. Ukážeme využití GeoGebry v planimetrii, při sestrojování grafů elementárních funkcí a v analytické geometrii.

Geogebra známá i neznámá, pokročilí
Zuzana Morávková
Seznámíme se s pokročilejšími nástroje a postupy pro tvorbu didaktických materiálů. Budeme používat nejen Nákresnu, ale i další okna GeoGebry, a to Tabulku a 3D nákresnu. Ukážeme, jak publikovat materiály ve formě pracovních listů a jak z nich vytvořit Knihu.


Lineární algebra a GG, Zuzana Morávková a Jana Bělohlávková

18.1.2016, 19.1.2016, Ostrava, pořádá KMDG VŠB-TUO
Seznámení se základy práce s programem GeoGebra. Ukázka tvorby matic a vektorů pomocí Tabulky a základní příkazy Lineární algebry. Pokročilejší příklady řešené i pomocí CAS.