Kurz proběhl 4. června 2020.

Soustavy lineárních rovnic a práce s maticemi.
  1. Vyřešili jsme soustavu lineárních rovnic pomocí matic i v CASu.
  2. Ukázali jsme aplikace determinantu a součinu matic.
  3. Pronikli jsme do tajů maticového šifrování.

Příručka ke kurzu (pouze pro účastníky kurzu)

Aktuálně

GeoGebra ve výuce I
kurz pro učitele ZŠ
MAP Třinecko, ZŠ DaE Zátopkových, Třinec
8. 10. 2020

Výjezdy s GeoGebrou
kurz pro učitele SŠ
Mendelovo Gymnázium, Opava
20. 10. a 10. 11. 2020

Výjezdy s GeoGebrou
kurz pro žáky tercie
Wichterlovo gymnázium. , Ostrava
6. 11. 2020