6. Diferenciální počet funkce dvou proměnných

Kurz proběhl 7. září. 2020.

Geometrický význam parciální derivace.
  1. Zobrazili jsme graf funkce a její definiční obor.
  2. Ukázali výpočet parciálních derivací a konstrukci tečné roviny.
  3. Naučili se vypočítat lokální a vázané extrémy.

Příručka ke kurzu (pouze pro účastníky kurzu)