7. Analytická geometrie v prostoru

Kurz proběhl 29. ledna 2021.

Trojrozměrné zobrazení analytických útvarů.

  1. Ukázali jsme vztahy mezi body, přímkami a rovinami.
  2. Seznámila jsme se s vytvářením křivek a ploch.
  3. Sestrojili zajímavá tělesa.

Příručka ke kurzu (pouze pro účastníky kurzu)