Petr Volný

 

odborný asistent, KM, FAST, VŠB-TU Ostrava

  • Mgr., obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy, matematika-fyzika, FPF SU Opava
  • Ph.D., obor Algebra a geometrie, PřF UP Olomouc

Aktuálně