Jana Bělohlávková

 

odborný asistent, KMDG, FS, VŠB-TU Ostrava

  • Mgr., obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy, matematika-deskriptivní geometrie, PřF UP Olomouc

Volný čas tráví nejraději s dětmi na zahradě, se psem na horách nebo s knížkou v křesle.

Aktuálně