Zuzana Morávková


odborný asistent, KMDG, FS, VŠB-TU Ostrava

 

  • Mgr., obor Matematická analýza, PřF UP Olomouc
  • Ph.D., obor Přibližné a numerické metody, PřF UP Olomouc

Věnuje se tanci a zpěvu ve valašském folklórním souboru. V létě soutěží ve vaření kotlíkových gulášů a jiných specialit. Relaxuje při cvičení jógy.

Aktuálně