Kurzy GeoGebry pro IKAP Olomouckého kraje

Cyklus kurzů  pro učitele ZŠ a SŠ, který probíhal od února do dubna 2020. Kurzy lze absolvovat nezávisle jeden na druhém a probíhají v rámci implementace Krajského akčního plánu Olomouckého kraje.

 

ZÁKLADY GEOGEBRY

21. 2. 2020, 13:00 - 16:00, SPŠ Přerov

 • geometrické úlohy
 • funkce, rovnice a nerovnice
 • animace a export obrázků  

Příručka ke kurzu (pouze pro účastníky kurzu)

 

STATISTIKA

17. 4., 10:00-11:30, kurz proběhne formou webináře

 • analýza jedné proměnné
 • regresní analýza
 • pravděpodobnost

Příručka ke kurzu (pouze pro účastníky kurzu)

 

GEOMETRIE V PROSTORU

24. 4., 10:00-11:30, kurz proběhne formou webináře

 • grafický náhled 3D
 • body, přímky a roviny
 • tělesa a animace 
 •  

Příručka ke kurzu (pouze pro účastníky kurzu)

SKRIPTOVÁNÍ

7. 5., 10:00-11:30, kurz proběhne formou webináře

 • tvorba vlastní sady úloh
 • pokročilé pomůcky
 • vlastní krokování příkladů
 •  

Příručka ke kurzu (pouze pro účastníky kurzu)

Kontaktní osoba: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.