Kurzy jsou pro zaměstnance VŠB-TUO zdarma, a lze je absolvovat nezávisle jeden na druhém. Každý účastník alespoň jednoho kurzu obdrží certifikát.

 

Kurzy probíhají v období květen 2019 - prosinec 2022 a konají se v rámci aktivity projektu Technika pro budoucnost 2.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010212: Využívání SW GeoGebra pro tvorbu interaktivních vizuálních prvků a lepší srozumitelnost výuky.

Kniha pomůcek 

 

Kurz proběhl 22. května 2019.

Co skvělého lze vytvořit a jak je to vlastně snadné.
 1. Představili jsme volně dostupný program GeoGebra.
 2. Ukázali jsme možnosti využití ve různých oblastech techniky.
 3. Vytvořili jsme několik jednoduchých pomůcek, a vyzkoušeli si, jak je lze zveřejnit na webu geogebra.org.

 

Příručka ke kurzu (pouze pro účastníky kurzu)

Kurz proběhl 10. září 2019.

Interaktivní vizualizace derivace a aplikací.
 1. Ukázali jsme práci s funkcemi a diferenciálním počtem.
 2. Vytvořili jsme několik jednoduchých pomůcek.
 3. Posoudili jsme možnosti práce s komplexními čísly.

 

Příručka ke kurzu (pouze pro účastníky kurzu)

Kurz proběhl 4. února 2020.

Rovinné křivky, oblasti a export obrázků.

 1. Ukázali jsme práci s body, křivkami a mnohoúhelníky.
 2. Vytvořili jsme Kolumbovo vejce a hru Spirograf.
 3. Naučili jsme se exportovat obrázky a animace.

Příručka ke kurzu (pouze pro účastníky kurzu)

Kurz proběhl 21. května 2020.

Obsah plochy, směrové pole a další využití.
 1. Ukázali jsme práci s integrálním počtem.
 2. Posoudili možnosti práce s diferenciálními rovnicemi.
 3. Vyzkoušeli jsme symbolické manipulace v CAS.

Příručka ke kurzu (pouze pro účastníky kurzu)

 

Kurz proběhl 4. června 2020.

Soustavy lineárních rovnic a práce s maticemi.
 1. Vyřešili jsme soustavu lineárních rovnic pomocí matic i v CASu.
 2. Ukázali jsme aplikace determinantu a součinu matic.
 3. Pronikli jsme do tajů maticového šifrování.

Příručka ke kurzu (pouze pro účastníky kurzu)

Geometrický význam parciální derivace.

7. 9. 2020, 9:00, učebna D309

 1. Zobrazíme graf funkce a její definiční obor.
 2. Ukážeme výpočet parciálních derivací a konstrukci tečné roviny.
 3. Naučíme se vypočítat lokální a vázané extrémy.

Přihlásit se na kurz

Příručka (pouze pro účastníky kurzu)

Trojrozměrné zobrazení analytických útvarů.

 

Popis dat a jejich vizualizace.

Dynamické pomůcky pro výklad principu metod.

Modelování jednoduchých fyzikálních systémů.

Jak vytvořit pokročilé výukové pomůcky.

Vše, co budete chtít, a možná i něco navíc.

Aktuálně

GeoGebra ve výuce I
kurz pro učitele ZŠ
MAP Třinecko, ZŠ DaE Zátopkových, Třinec
8. 10. 2020

Výjezdy s GeoGebrou
kurz pro učitele SŠ
Mendelovo Gymnázium, Opava
20. 10. a 10. 11. 2020

Výjezdy s GeoGebrou
kurz pro žáky tercie
Wichterlovo gymnázium. , Ostrava
6. 11. 2020