GeoGebra pro každého

Kurzy jsou pro zaměstnance VŠB-TUO zdarma, a lze je absolvovat nezávisle jeden na druhém. Každý účastník alespoň jednoho kurzu obdrží certifikát.

 

Kurzy probíhají v období květen 2019 - prosinec 2022 a konají se v rámci aktivity projektu Technika pro budoucnost 2.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010212: Využívání SW GeoGebra pro tvorbu interaktivních vizuálních prvků a lepší srozumitelnost výuky.

Kniha pomůcek 

 

1. První seznámení

Kurz proběhl 22. května 2019.

Co skvělého lze vytvořit a jak je to vlastně snadné.
 1. Představili jsme volně dostupný program GeoGebra.
 2. Ukázali jsme možnosti využití ve různých oblastech techniky.
 3. Vytvořili jsme několik jednoduchých pomůcek, a vyzkoušeli si, jak je lze zveřejnit na webu geogebra.org.

 

Příručka ke kurzu (pouze pro účastníky kurzu)

2. Diferenciální počet

Kurz proběhl 10. září 2019.

Interaktivní vizualizace derivace a aplikací.
 1. Ukázali jsme práci s funkcemi a diferenciálním počtem.
 2. Vytvořili jsme několik jednoduchých pomůcek.
 3. Posoudili jsme možnosti práce s komplexními čísly.

 

Příručka ke kurzu (pouze pro účastníky kurzu)

3. Geometrie v rovině

Kurz proběhl 4. února 2020.

Rovinné křivky, oblasti a export obrázků.

 1. Ukázali jsme práci s body, křivkami a mnohoúhelníky.
 2. Vytvořili jsme Kolumbovo vejce a hru Spirograf.
 3. Naučili jsme se exportovat obrázky a animace.

Příručka ke kurzu (pouze pro účastníky kurzu)

4. Integrály a diferenciální rovnice

Kurz proběhl 21. května 2020.

Obsah plochy, směrové pole a další využití.
 1. Ukázali jsme práci s integrálním počtem.
 2. Posoudili možnosti práce s diferenciálními rovnicemi.
 3. Vyzkoušeli jsme symbolické manipulace v CAS.

Příručka ke kurzu (pouze pro účastníky kurzu)

 

5. Lineární algebra

Kurz proběhl 4. června 2020.

Soustavy lineárních rovnic a práce s maticemi.
 1. Vyřešili jsme soustavu lineárních rovnic pomocí matic i v CASu.
 2. Ukázali jsme aplikace determinantu a součinu matic.
 3. Pronikli jsme do tajů maticového šifrování.

Příručka ke kurzu (pouze pro účastníky kurzu)

6. Diferenciální počet funkce dvou proměnných

Kurz proběhl 7. září. 2020.

Geometrický význam parciální derivace.
 1. Zobrazili jsme graf funkce a její definiční obor.
 2. Ukázali výpočet parciálních derivací a konstrukci tečné roviny.
 3. Naučili se vypočítat lokální a vázané extrémy.

Příručka ke kurzu (pouze pro účastníky kurzu)

7. Analytická geometrie v prostoru

Kurz proběhl 29. ledna 2021.

Trojrozměrné zobrazení analytických útvarů.

 1. Ukázali jsme vztahy mezi body, přímkami a rovinami.
 2. Seznámila jsme se s vytvářením křivek a ploch.
 3. Sestrojili zajímavá tělesa.

Příručka ke kurzu (pouze pro účastníky kurzu)

8. Statistika

Popis dat a jejich vizualizace.

21. května 2021, 9:30, online

 1. Ukázali jsme si, jak určit pravděpodobnost pro náhodné veličiny.
 2. Seznámili jsme se s nástroji pro analýzu dat.
 3. Sestrojili jsme zajímavé pomůcky do výuky.

Příručka ke kurzu (pouze pro účastníky kurzu)

9. Numerické metody

Dynamické pomůcky pro výklad principu metod.

7. 9. 2021, 9:00, D311

 1. Seznámili jsme se s příkazy využívající numerické metody.
 2. Ukázali jsme, jak vytvořit vlastní nástroj.
 3. Vytvořili jsme Pythagorův strom a Bézierovu křivku.

Příručka ke kurzu (pouze pro účastníky kurzu)

10. Fyzika

Modelování jednoduchých fyzikálních systémů.

Kurz proběhl 10. března 2022

 1. Inspirujeme se některými vybranými fyzikálními pomůckami.
 2. Vyrobíme model matematického kyvadla ve 3D.
 3. Budeme skládat kmity.

Příručka ke kurzu (pouze pro účastníky kurzu)

11. Skriptování

Jak vytvořit pokročilé výukové pomůcky.

Kurz proběhl 2. června 2022

 1. Seznámili jsme se s příkazy, které známe z Nastavení objektů.
 2. Přemluvili jsme GeoGebru, aby dělala přesně to, co chceme.
 3. Na sadě přehledných a pochopitelých příkladů ukázali základní i pokročilé principy skriptování.

Příručka ke kurzu (pouze pro účastníky kurzu)

12. Kurz na přání

Vše, co budete chtít, a možná i něco navíc.

15. září 2022, 10:00, D311

 1. Ukážeme, jak pracovat s možnostmi webu geogebra.org. Naučíme se vyhledávat a pracovat s materiály jiných autorů a vyzkoušíme si publikování různých typů pomůcek a možnosti jejich sdílení.
 2. Seznámíme se s Graspable Math a jejím propojením s GeoGebrou.
 3. A nakonec si pohrajeme s rozšířenou realitou - vezměte si s sebou mobil (Android nebo IOS) nebo IPad.

 

Příručka ke kurzu (pouze pro účastníky kurzu)

-