2018

Výjezdy s GeoGebrou

6.12.2018, Wichterlovo gymnázium (tercie)


8.11.2018, Zlepši si techniku s VŠB-TUO

Jak matematik vidí svět?


5.10.2018, Noc vědců, Hrátky s GeoGebrou

Spustit zábavu teď! - Poskládej tangram, vybarvi obrázek, počítej s beruškou, nakrájej pizzu se zlomky a poznej krásu křivek.


12.6.2018, Letní matematické soustředění, Dolní Morava, pořádá KAM, FEI,VŠB-TUO

Zuzana Morávková: What is possible to do with GeoGebra 3D?


Výjezdy s GeoGebrou

11. a 12.6.2018, Gymnázium Hello (studenti 16-19 let, 3 kurzy)


Výjezdy s GeoGebrou

23.5.2018, SpŠEI Kratochvílova (studenti 16-19 let, 2 kurzy)


Výjezdy s GeoGebrou

12.4.2018, ZŠ Ludgeřovice (8. třída, 2 kurzy)


MODAM - GeoGebra známá a neznámá

23.3.2018, Ostrava


Výjezdy s GeoGebrou

15. a 16.3.2018, ZŠ Ludgeřovice (9. třída, 2 kurzy)


Kurz DVPP pro ZŠ a SŠ pedagogy

14.2.2018, Ostrava


Výjezdy s GeoGebrou

12.1.2018, ZŠ Porubská (4. a 5. třída, 2 kurzy)


2017

Zvaný kurz pro nadané studenty

29.11.2017, Wichterlovo gymnázium


Kurz DVPP pro ZŠ a SŠ pedagogy

6. a 8.11.2017, Ostrava


Poznej správnou techniku

9.11.2017, Ostrava


Výjezdy s GeoGebrou

24.10.2017, ZŠ Porubská (7.třída)


Noc vědců GeoGebra - dynamický interaktivní software

6.10.2017, Ostrava

Nasimuluj si na počítači pohyb kola motocyklu, skákání míče nebo průběh bláznivých funkcí. S GeoGebrou to není nikdy špatně!


Výjezdy s GeoGebrou

18.9.2017, Wichterlovo gymnázium (sekunda, tercie, 2 kurzy)


Slovensko-česká konference o geometrii a grafike

11.9.-14.9.2017, Vršatec, Slovensko

CAS v GeoGebře, Volná Jana, Volný Petr
Grafické znázornění dat v GeoGebře, Schreiberová Petra
Základy skriptování v GeoGebře, Morávková Zuzana
Diferenciální a integrální počet v GeoGebře, Paláček Radomír


ODAM Olomoucian Days of Applied Mathematics

31.5-2.6.2017, Olomouc, pořádá KAM UPOL

Všechno, co jste chtěli vědět o programu GeoGebra
Zuzana Morávková

3D modul v GeoGebře
Petr Volný

Sítě těles v GeoGebře
Jana Volná

Diferenciální a integrální počet v GeoGebře
Radomír Paláček

GeoGebra ve výuce pravděpodobnosti a statistiky
Petra Schreiberová


Výjezdy s GeoGebrou

5.5.2017, Gymnázium Josefa Kainara (studenti 16-19 let, 2 kurzy)


MODAM GeoGebra známá a neznámá

7.4.2017, Ostrava, pořádá KAM FEI, VŠB-TUO

Příručka začátečníci
Příručka pokročilí


Výjezdy s GeoGebrou

16.3.2017, ZŠ Ludgeřovice (9. třída)
21.3.2017, ZŠ Ludgeřovice (8. třída)


GeoGebra ve výuce diferenciálního a integrálního počtu

17.1.2017, Ostrava, seminář Matematika pro nematematiky, pořádá KMDG, VŠB-TUO

Derivace jako směrnice tečny Petr Volný
Ukážeme si, jak v GeoGebře pomocí směrnic tečen sestrojit derivaci funkce.

Extrémy funkce Radomír Paláček
Na jednoduchém appletu si ukážeme souvislost mezi lokálními extrémy funkce a derivacemi.

Taylorův polynom Zuzana Morávková
Jednoduchým způsobem vytvoříme Taylorův polynom s možností měnit jeho stupeň a střed.

Riemannův integrál Petra Schreiberová
S využitím pomůcky mohou studenti porovnat rozdíl mezi horním a dolním součtem při aproximaci Riemannova integrálu.

Aplikace určitého integrálu - objem rotačních těles Jana Volná
Pomocí rotačních ploch si snadněji představíme rotační tělesa a lépe pochopíme jejich objem.

2016

Den otevřených dveří Poznej správnou techniku

10.11.2016, Ostrava, pořádá VŠB - TUO


GeoGebra není žádná věda Noc vědců

30.9.2016, Ostrava, pořádala VŠB - TUO a OU


Workshop GeoGebra - konference o geometrii a grafice

15.9.2016, Rožnov p.R., pořádala Česká společnost pro geometrii a grafiku JČMF

3D GeoGebra v deskriptivní geometrii
Dagmar Dlouhá, Radka Hamříková
Propojení 2D a 3D GeoGebry ke zjednodušení úloh v deskriptivní geometrii a zlepšení prostorového chápání studentů.

Hrátky s 3D GeoGebrou
Pavla Güttnerová
Vytváření zborcených ploch a ukázka některých vlastností zborcených ploch.

Síť kuželu a válce v GeoGebře
Jana Volná, Petr Volný
V rámci workshopu ukážeme, jak rozvinout plášť kuželu a válce v GeoGebře, tj. vytvoření sítě kuželu a válce. GeoGebra v aktuální verzi obsahuje příkaz na vytvoření sítě, nicméně ten lze aplikovat pouze na jehlan, hranol a Platónská tělesa.

Tipy a triky pro tvorbu úloh v GeoGebře
Radomír Paláček, Jana Bělohlávková
Na vybraných appletech ukážeme některé aspekty, které mohou být užitečné při tvorbě úloh v GeoGebře. Tipy zahrnují různé způsoby zobrazování objektů a celých úloh v jediném souboru a také možnosti skriptování.

Publikování a sdílení materiálů
Zuzana Morávková
Ukážeme publikování materiálů ve formě pracovních listů na webu a jejich sdružování do knih. Taky si vyzkoušíme jejich následnou editaci a možnosti sdílení s jinými uživateli nebo vkládání na své stránky.


Využití GG ve výuce matematiky a geometrie

30.5.2016, Horní Lomná, Seminář 3mi, pořádá KMDG VŠB-TUO a JČMF Ostrava

Práce s tabulkou a nákresnou - hod kostkou
Petra Schreiberová
Při vizualizaci mnoha problémů potřebujeme v GeoGebře využít jak tabulku, tak i nákresnu. Na jednoduchém příkladu z pravděpodobnosti si vyzkoušíme práci s tabulkou a ukážeme si možnosti propojení s nákresnou.

Rotační plochy v GeoGebře
Petr Volný
V rámci workshopu si vyrobíme jednoduchý applet pro generování rotačních ploch rotací křivky zadané parametrickými rovnicemi kolem osy z.

3D modelování prostorových úloh v DG
Dagmar Dlouhá, Radka Hamříková
Studentům dělá značné problémy představit si řešenou úlohu jen tak v hlavě. Často nedokáží propojit vlastnosti vytvářeného objektu s dílčími konstrukčními kroky. Propojení 2D a 3D GeoGebry nám dává možnost souběžně využívat to nejvýhodnější, co nám tato zobrazení nabízejí.

Konstrukce trojúhelníků
Radomír Paláček
Prostřednictvím vytvořeného appletu se seznámíme s geometrickými konstrukcemi některých vybraných trojúhelníků. V našem případě se omezíme na dvě úlohy. Applet bude obsahovat tlačítka pro přepínání mezi úlohami a také vlastní krokování konstrukce.

Síť jehlanu a kuželu v GeoGebře
Jana Volná
Připravili jsme pro vás dvě úlohy. V první úloze si ukážeme, jak pomocí interního příkazu GeoGebry vytvořit síť jehlanu. Ve druhé úloze se soustředíme na přípravu appletu pro rozvinutí kuželu a vytvoření jeho sítě.

Publikování a sdílení materiálů
Zuzana Morávková
Ukážeme si publikování materiálů ve formě pracovních listů na webu a jejich sdružování do knih. Taky si vyzkoušíme jejich následnou editaci a možnosti sdílení s jinými uživateli nebo vkládání na své stránky.


GeoGebra známá i neznámá

8.4.2016, Ostrava, MODAM, pořádá KAM FEI, VŠB-TUO
Kniha pomůcek pro MODAM

Příručka začátečníci
Příručka pokročilí

3D GeoGebra
Petr Volný
Práce s prostorovými objekty je pro studenty velmi zajímavá. My se v rámci přednášky seznámíme s 3D modulem GeoGebry a posoudíme možnosti, které nám GeoGebra pro 3D zobrazení a manipulace s trojrozměrnými objekty nabízí.

Geogebra známá i neznámá, začátečníci
Jana Bělohlávková
Seznámíme se s prostředím GeoGebry, se základními příkazy a nástroji. Ukážeme využití GeoGebry v planimetrii, při sestrojování grafů elementárních funkcí a v analytické geometrii.

Geogebra známá i neznámá, pokročilí
Zuzana Morávková
Seznámíme se s pokročilejšími nástroje a postupy pro tvorbu didaktických materiálů. Budeme používat nejen Nákresnu, ale i další okna GeoGebry, a to Tabulku a 3D nákresnu. Ukážeme, jak publikovat materiály ve formě pracovních listů a jak z nich vytvořit Knihu.


Lineární algebra a GG, Zuzana Morávková a Jana Bělohlávková

18.1.2016, 19.1.2016, Ostrava, pořádá KMDG VŠB-TUO
Seznámení se základy práce s programem GeoGebra. Ukázka tvorby matic a vektorů pomocí Tabulky a základní příkazy Lineární algebry. Pokročilejší příklady řešené i pomocí CAS.